Samarbejdspartnere

IMG_0038
På Vestbyen Friskole ønsker vi at praktisere Åben Skole. Vi vil åbne os mod samfundet omkring os og samarbejde med de mange frivillige foreninger, der er i Holstebro. indtil videre har vi formelt samarbejde med

VGF - Vestjysk Gymnastik Forening

Vi er i gang med at opbygge et stort og nært samarbejde med Vestjysk Gymnastikforening, og i det kommende skoleår vil mange elever på VESTBYEN komme til at stifte bekendtskab med udfoldelsesmulighederne inden for gymnastik og spring. 

Det er planen, at gymnastikken med VGF placeres umiddelbart efter skoletid, og for de yngste børns vedkommende vil det derfor være i SFO-tiden.

Holstebro Musikskole

Personalet fra Musikskolen har sin naturlige gang på VESTBYEN Friskole.

Eleverne fra 1. klasse og opefter kan tilmelde sig Musikskolens mange spændende tilbud. - alt sammen foregår naturligvis på VESTBYEN!

Karrusel

Til 1. klasse tilbyder vi Karrusel. Her er fokus på at hjælpe børnene godt i gang med musikken. Musiklærerne introducerer instrumenter samt sang, leg og bevægelse, træning af puls og rytmer. Undervisningen foregår umiddelbart efter skoletid med start kl. 13.10. Se mere her

Orkesterspirer

Elever i 2. klasse kan tilmelde sig Orkesterspirer (instrumenthold). Her er der op til fem elever på et hold med en musikskolelærer. På et orkesterspirehold spiller vi på instrumenter efter noder og gehør samt understøttende træning af puls, rytmer og toner gennem sang, leg og bevægelse. Undervisningen begynder efter skoletid kl. 13.10. Se mere her

Skoleorkester

VESTBYEN Friskole satser på musikken og har et stort ønske om et sprudlende musikmiljø med omdrejningspunkt i et Skoleorkester, der ledes af en musiklærer fra Musikskolen og musiklærer Helle Eiler fra VESTBYEN. Skoleorkestret øver hver fredag kl. 13.15 - 14.00.

Ellebæk Kirke

Konfirmander og minikonfirmander

Vi har lavet en aftale med Ellebæk Kirke om, at 7. klasse går til konfirmationsforberedelse i Ellebæk Kirke hos Sognepræst Karen-Ingeborg Jacobsen. Undervisningen foregår onsdage kl. 8.10-9.40.

Minikonfirmandundervisningen for 3. klasse foregår også i Ellebæk Kirke efter nytår hos sognemedhjælper Lissy Hauge Jensen mandage umiddelbart efter skoledagens afslutning kl. 13:10.


Se yderligere på kirkens hjemmeside her

Andre

Vi samarbejder også med Holstebro Boldklub, HH90, Dragons, Holstebro Bueskytteforening og en lang række andre sportsforeningerne. Dette sker bl.a. i idrætstimer, valgfag og i SFO'en.