Forældresamarbejde

På VESTBYEN prioriterer vi samarbejdet mellem ledelse, personale og forældre højt!

VESTBYEN friskole er til for børnene! - og i samarbejde mellem forældre, personale og ledelse skal vi skabe den bedste skoledag for alle børn. Vi skal bære sammen i flok mod fælles mål!

Derfor anerkender vi også, at forældrene kender barnet bedst og det tætte samarbejde derfor er vigtigt. Det betyder bl.a.

Vi prioriterer skole-hjem-samtaler to gange om året (september/oktober og marts/april/maj). Den personige kontakt er vigtig for os. Derfor har vi ikke elevplaner. Istedet vil vi sidde overfor hinanden to gange årligt og sammen tale om, hvordan hvert barn kan trives både fagligt og socialt.

Vi har årlige forældremøder ved skoleårets begyndelse

Vi vil gerne gøre brug af forældrene, fx spørge om hjælp til emner, men også se arbejdspladser og have bedsteforældre på besøg og meget mere!

- Gerne bruge forældrene; spørge ud til hjælp med emner – se arbejdspladser, bedsteforældre på besøg osv.

Der forventes ikke, at forældre bidrager med rengøring af skolen eller daglig vedligehold. Beder vi om praktisk hjælp, er det frivilligt at deltage.

Alle forældre inviteres flere gange årligt for at se ting børnene har lavet. Det betyder bl.a. at temauger ofte afsluttes med åbent hus for forældrene.

på VESTBYEN står vi sammen om det gode børneliv. Fyldt med trivsel, faglighed og fællesskab!

Vestbyen I Alstrupvej 9 I 7500 Holstebro I T. 93 86 84 50 I SFO 60 58 47 24 I Mobilepay 23092 I CVR-nr. 38397184 © 2019 Webdesign & CMS by MCB Denmark