Forældresamarbejde

for__ldresamarbejde

På VESTBYEN prioriterer vi samarbejdet mellem ledelse, personale og forældre højt!

VESTBYEN friskole er til for børnene! - og i samarbejde mellem forældre, personale og ledelse skal vi skabe den bedste skoledag for alle børn. Vi skal bære sammen i flok mod fælles mål!

Derfor anerkender vi også, at forældrene kender barnet bedst og det tætte samarbejde derfor er vigtigt. Det betyder bl.a.

Vi prioriterer skole-hjem-samtaler to gange om året (september/oktober og marts/april/maj). Den personige kontakt er vigtig for os. Derfor har vi ikke elevplaner. Istedet vil vi sidde overfor hinanden to gange årligt og sammen tale om, hvordan hvert barn kan trives både fagligt og socialt.

Vi har årlige forældremøder ved skoleårets begyndelse.

Vi vil gerne gøre brug af forældrene, fx spørge om hjælp til emner, men også se arbejdspladser og have bedsteforældre på besøg og meget mere!

To gange om året inviterer vi til forældrearbejdslørdag, og her vil vi gerne, at forældre deltager den ene af gangene. Arbejdet består typisk i praktisk arbejde, som alle vil kunne hjælpe med. Arbejdslørdagene bærer præg af det store fælleskab, der er på VESTBYEN, og børnene er naturligvis også meget velkomne!

Alle forældre inviteres flere gange årligt for at se ting børnene har lavet. Det betyder bl.a. at temauger ofte afsluttes med åbent hus for forældrene.

på VESTBYEN står vi sammen om det gode børneliv. Fyldt med trivsel, faglighed og fællesskab!