Skolepenge

Hvad koster det at gå på VESTBYEN Friskole?

Elever på VESTBYEN Friskole betaler skolepenge. Alle penge går selvfølgelig til børnene, så de kan få optimale forhold for trivsel, faglighed og fællesskab!

VESTBYEN Friskole beregner skolepenge på følgende måde:

  • 1.310 kr. for første barn
  • 790 kr. for andet barn
  • 390 kr. for alle efterfølgende børn

Beløbet pristalsreguleres med 1-2 % pr. skoleår.

Det er muligt at søge tilskud via Fordelingssekretariatet.

Bemærk, at betaling for SFO er lav, 655 kr. for eftermiddagsmodul, 160 kr. ekstra for morgenmodul.

Tilmeldte elever skal yderligere betale et indmeldelsesgebyr svarende til 2 x 1.310 kr. 1. rate betales i november, 2. rate 3 måneder inden skolestart. (Ved betaling af indmeldelsesgebyret tages også hensyn til søskenderabat jf. ovenstående reduktioner i prisen).

Ved udmeldelse betales tre måneders løbende skolepenge (fx ved udmeldelse 20. marts, betales også for april, maj og juni måned).

Ved udmeldelse af SFO'en betales dog kun én måneds løbende SFO-betaling (fx ved udmeldelse 20. marts, betales også for april måned).

Fripladstilskud

Se også under fanen fripladstilskud, hvordan du kan ansøge om fripladstilskud.