Skolepenge

IMG_3564(3)

Hvad koster det at gå på VESTBYEN Friskole?

SKOLEPENGE:

Elever på VESTBYEN Friskole betaler skolepenge. Alle penge går selvfølgelig til børnene, så de kan få optimale forhold for trivsel, faglighed og fællesskab!

VESTBYEN Friskole beregner skolepenge på følgende måde:

  • 1.400 kr. for første barn
  • 845 kr. for andet barn
  • 415 kr. for alle efterfølgende børn

Beløbet pristalsreguleres hvert år i august.

Det er muligt at søge tilskud via Fordelingssekretariatet.

Fra 4. klasse udlåner vi computerne til eleverne, som afleveres ved udgangen af 9. klasse. Elever i indskolingen låner en computer ved timens begyndelse og stiller den tilbage ved timens afslutning.

Bemærk, at den eneste udgift, der vil være med en skolegang på VESTBYEN udover skolepengene, er betaling til de tre skolerejser i udskolingen á 2.000 kr..

SFO:

Betaling for SFO er lav, 700 kr. for eftermiddagsmodul, 170 kr. ekstra for morgenmodul.

INDMEDELSESGEBYR:

Tilmeldte elever skal yderligere betale et indmeldelsesgebyr svarende til 2 x 1.400 kr. 1. rate betales i november, 2. rate 3 måneder inden skolestart. (Ved betaling af indmeldelsesgebyret tages også hensyn til søskenderabat jf. ovenstående reduktioner i prisen).

UDMELDELSE:

Ved udmeldelse betales tre måneders løbende skolepenge (fx ved udmeldelse 11. marts, betales også for april, maj og juni måned).

Ved udmeldelse af SFO'en betales dog kun én måneds løbende SFO-betaling (fx ved udmeldelse 8. marts, betales også for april måned).

Fripladstilskud

Se også under fanen fripladstilskud, hvordan du kan ansøge om fripladstilskud.