Det gode børneliv

snobr__d__1_(1)

Et godt børneliv kræver naturligvis mere end høj faglighed. Det er vigtigt for os, at SFO´en på VESTBYEN afspejler en vekselvirkning mellem den frie leg og et udvalg af spændende aktiviteter. De voksne i SFO´en er kendt fra skoledagen, da de også varetager undervisning og støttefunktioner i skoledelen. Klassepædagogen deltager også på forældremøder i alle indskolingsklasser og efterårets skole-hjem-samtale i både 0.klasse og 1.klasse. Dette er med til at gøre SFO´en til et trygt sted at være og underbygger vores fokus på barnets trivsel gennem hele dagen på VESTBYEN.

SFO´en gør brug af VESTBYEN’s lokaler (klasselokaler, fællesrum, design, musik og køkken) og har derved masser af plads at boltre sig på. Derudover bruges idrætsfaciliteterne på Idrætscenter Vest til bevægelsesaktiviteter, ligesom vi også har et stort fokus på brug af vores dejlige udeområder. Der foregår mange aktiviteter udendørs, da det er vigtigt for os, at børnene får masser af frisk luft om eftermiddagen. I SFO´en er der frihed til leg, bevægelse, kreative udfoldelser og udeliv. Personalet i SFO’en overlapper efter dagens sidste lektion med læreren i klassen, hvor der spises eftermiddagsmad og fortælles om dagens eftermiddagsaktiviteter.

Kommunikationen mellem forældre og SFO sker via Tabulex, hvor forældre nemt kan skrive beskeder omkring sendetider mm. Børnene gøres fortrolige med Tabulex, så de selv trykker sig ind og ud på vores interaktive skærm.

Hver uge sendes der en plan hjem til forældre, hvor de kan følge med i ugens aktiviteter i SFO´en. Forældre er altid velkomne på besøg, og må ved afhentningen meget gerne tage del i aktiviteterne sammen med barnet.

Aktiviteterne skifter mellem at være aldersopdelt og på tværs af klasserne. Vi ser en værdi i, at børn i forskellige aldersgrupper leger sammen og hjælper hinanden i aktiviteterne. Der tilbydes mange forskellige aktiviteter i SFO’en, som giver mulighed for både at udfolde: kreativitet, bevægelse, fantasi og ikke mindst eftermiddagshyggestunder. Flere gange om året har vi faste SFO-temaer, som løber over flere uger, det kan bl.a. være: kunstprojekt, samfundsuger, sundhedstema, julegaveværksteder mm.

Vi har naturligvis et stort fokus på, at aktiviteterne også skal motivere vores ældste SFO-børn i 3.klasse og 4.klasse. Derfor laves der 3 gange i ugen individuelle aktiviteter for denne gruppe, eksempelvis: BMGP, busture, bowling, bueskydning, overnatning på skolen og meget mere.