Musikskolen

holstebro_musikskole

Samarbejde med Holstebro Musikskole

På Vestbyen Friskole åbner vi os mod det omgivende samfund – vi kalder det Åben Skole. En del af dette er et spirende samarbejde med Holstebro Musikskole

Personalet fra Musikskolen har sin naturlige gang på Vestbyen Friskole.

Eleverne fra 1. klasse og opefter kan tilmelde sig Musikskolens mange spændende tilbud. - alt sammen foregår naturligvis på skolen!

Karrusel

Til 1. klasse tilbyder vi Karrusel. Her er fokus på at hjælpe børnene godt i gang med musikken. Musiklærerne introducerer instrumenter samt sang, leg og bevægelse, træning af puls og rytmer. Undervisningen foregår umiddelbart efter skoletid med start kl. 13.10. Se mere her

Orkesterspirer

Elever i 2. klasse kan tilmelde sig Orkesterspirer (instrumenthold). Her er der op til fem elever på et hold med en musikskolelærer. På et orkesterspirehold spiller vi på instrumenter efter noder og gehør samt understøttende træning af puls, rytmer og toner gennem sang, leg og bevægelse. Undervisningen begynder efter skoletid kl. 13.10. Se mere her

Skoleorkester

Vestbyen Friskole satser på musikken og har et stort ønske om et sprudlende musikmiljø med omdrejningspunkt i et Skoleorkester, der ledes af en musiklærer fra Musikskolen og musiklærer Helle Eiler fra Vestbyen Friskole.

IMG_3682