IT-strategi

IMG_3416_(1)
Skolens vision
VESTBYEN Friskole har som vision nærhed, kvalitet og et udfordrende læringsmiljø, og IT skal forstås som et af redskaberne til at opnå dette via forskellige undervisningsformer og -forløb.

Aktiv inddragelse
Det er vores hensigt, at IT skal understøtte elevernes kompetencer indenfor problemløsning, tværfaglighed og anvendelse af data.

Vi vil, at eleverne udvikler kompetencer til at være IT-producenter og ikke kun IT-forbrugere.
Vi har som mål, at eleverne opnår kompetencer og viden til selv at kunne bruge IT til at handle aktivt, innovativt og hensigtsmæssigt i en foranderlig digital verden og senere hen i livet på arbejdsmarkedet.

Eleverne vil opleve, at IT inddrages aktivt for at skabe en mere motiverende og udfordrende skoledag.

To ligeværdige veje
Vi står på to ben, idet vi anerkender at både brugen af papirbøger/materialer og IT, som relevante elementer i en god alsidig undervisning med en høj faglighed. Vi øger mængden af IT-faciliteter i løbet af skoleforløbet, og vi udlåner en elev-pc fra 4. årgang.

Vi ser IT som et nødvendigt værktøj i undervisningen - og som en naturlig del af hverdagen.

Elever med særlige udfordringer får øget hjælp via IT-hardware og specifikke programmer.

Personalet inddrager IT i undervisningen, hvor det giver mening og øger derigennem trivsel, faglighed og handlemuligheder.

Kompetente brugere
Børn og unge lærer via undervisningen og SFO at være kompetente brugere af IT, ligesom de får en forståelse for sikkerhed og etik inden for anvendelse af IT.

Hvert skoleår afholder vi en temadag med digital dannelse, ligesom IT er et selvstændigt fag på 4. årgang.
Skolen er en mobilfri skole, men vi benytter elevernes mobiler som supplement i situationer, hvor mobiler er et godt og egnet redskab.

Skolens ledelse har, sammen med personalet, ansvaret for udmøntningen af strategien, idet brugen af IT kræver en tydelig og prioriteret indsats.