Sundhedsplejerske

Sundhedsplejersken tilbyder sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser på VESTBYEN Friskole.

Det er sundhedsplejerske Anja Dahl Jørgensen, der er tilknyttet VESTBYEN Friskole. Hun kan kontaktes på 25208339 eller på anja.dahl.jorgensen@holstebro.dk 

Et godt samarbejde mellem forældre og sundhedsplejersken er af største betydning. I de første år i skolen inviteres I derfor sammen med børnene til indskolings-undersøgelser og sundhedssamtaler således barnet kan føle sig tryg ved situationen.

Indkaldelserne foregår via Forældreintra. Vores individuelle samtaler og undersøgelser, er gennem hele skoletiden et tilbud, der forudsætter dit samtykke som forælder, mundtligt eller skriftligt, indtil dit barn er 15 år.
 
Har du eller dit barn brug for at snakke med os om sundhed, helbred og trivsel er du altid velkommen til at kontakte din sundhedsplejerske på skolen.

Herunder kan du læse om de forskellige tilbud på årgangene.

Find yderligere informationer på http://www.sundhedsplejen-holstebro.dk/6-18-aar/

IMG_4737

0. klasse - indskolingsundersøgelse og samtaler

Når dit barn går i 0. klasse inviteres du sammen med dit barn til indskolingssamtale og undersøgelse. I samarbejde laver vi en vurdering af dit barns helbred og trivsel. Vi kan støtte og vejlede dig i de forhold, der er relevante for dit barns sundhed og trivsel, som fx henvisning til øvrige fagpersoner eller tilbud. Dit barn vil også blive vejet, målt og få foretaget høre- og synsprøve. Vi undersøger også dit barns motorik.

1. klasse - undersøgelse

I 1. klasse inviteres dit barn enkeltvis eller i små grupper til undersøgelse. Dit barn bliver målt, vejet og får foretaget synsprøve.
IMG_5980

2. - 3. klasse - opfølgning

Der er ikke planlagt undersøgelser for hele klassen på disse årgange.


Der tilbydes i stedet opfølgning ved samtaler og undersøgelser af enkelte børn, som i de tidligere års kontakter har givet anledning dertil. I nogle situationer vil sundhedsplejersken selv tage initiativ til en opfølgning, således at der sker en rettidig opfølgning på barnets udvikling og trivsel i mellemtrinnet.

4. klasse - individuel sundhedssamtale

I 4. klasse inviteres dit barn til individuel sundhedssamtale. Det vil primært være dit barns egen vurdering af sin trivsel og udvikling, der er omdrejningspunktet for samtalen. Dit barn vil blive målt, vejet og får foretaget synsprøve.
IMG_5597

5. klasse - klasseundervisning om krop og pubertet

Vi tilbyder dit barn undervisning i emner som f.eks. pubertet, hygiejne og venskab. Undervisningen er dialogbaseret og foregår i klassen.

IMG_4446

6. og 7. klasse - opfølgning

I 6. og 7. klasse er der tilbud om opfølgning i åben konsultation som på de øvrige årgange.


Hvis barnet, forældre eller lærere ser behov for samtale om forhold, der er afgørende for barnets trivsel og sundhed på den nye skole, kan der rettes henvendelse pr. telefon. skolens intranet eller pr. mail.

8. klasse - udskolingssamtale

Når dit barn går i 8. klasse, tager samtalen udgangspunkt i dit barns ønsker og behov i kombination med vores viden om dit barns sundhed og helbred igennem skoletiden. Formålet er at sikre, at der bliver fulgt op på dit barns sundhed og helbred og at evt. helbredsmæssige problemer bliver løst, inden dit barn forlader skolen. Dit barn bliver også målt, vejet og får foretaget syns- og høreprøve.

8. klasse - seksualundervisning

I 8. klasse inviteres dit barn sammen med klassen til seksualundervisning i emner som f.eks. seksuel sundhed, grænser og alkohol.