Sundhedsplejerske

Sundhedsplejersken tilbyder sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser på VESTBYEN Friskole.

Det er sundhedsplejerske Lone Hein, der er tilknyttet VESTBYEN Friskole. Hun kan kontaktes på 24205215 eller på lone.hein@holstebro.dk 

Et godt samarbejde mellem forældre og sundhedsplejersken er af største betydning. I de første år i skolen inviteres I derfor sammen med børnene til indskolings-undersøgelser og sundhedssamtaler således barnet kan føle sig tryg ved situationen.

Herunder kan du læse om de forskellige tilbud på årgangene.

Find yderligere informationer på http://www.sundhedsplejen-holstebro.dk/6-18-aar/

IMG_4737

0. klasse - indskolingsundersøgelse og samtaler

Helbredskema

Forud for undersøgelsen modtager I forældre et helbredsskema, der sammen med vigtige oplysninger fra 5 års undersøgelsen, hos den praktiserende læge, danner baggrund for undersøgelsen og samtalen.

Vurdering af barnets vækst

Sundhedsplejersken vejer og måler barnet og vurderer dette i forhold til barnets tidligere vækst.

Samtaleark

I modtager også et samtale ark som danner baggrund for sundhedssamtalen. Der er fokus på barnets start i skolen, venskaber, familieliv og hverdagsliv.

Efter undersøgelsens resultater vurderer sundhedsplejersken behovet for opfølgning og eventuel henvisning til læge, speciallæger f.eks. øjenlæge og ørelægen. Sundhedsplejersken er også behjælpelig med at henvise barnet og jer som familie til tilbud der er målrettet barnets individuelle behov for støtte.

1. klasse - undersøgelse

Sundhedsplejersken besøger først klassen med et kort oplæg om den forestående individuelle undersøgelse af barnets syn, højde og vægt samt en leg vedr. sundhed, hvor børnene selv skal være aktive.

Sundhedsplejersken inviterer til og informere om undersøgelserne i 1.kl over skolens intranet.

Sundhedsplejersken planlægger efterfølgende datoer for hver enkelt barns undersøgelse af vægt/højde undersøgelser for at vurdere vækstudvikling i 1. klasse, samt synsprøve. Høreprøve gentages efter behov. Da der er tale om en konkret og afgrænset undersøgelse inviteres forældrene ikke med, men hvis der er særlige behov, kan forældre ringe i forvejen og der bede om en anden aftale.

Klasselæreren er også en central medspiller, når det handler om at fremme barnets trivsel og glæde ved at gå i skole. Derfor vil sundhedsplejersken bede jer om et skriftlig samtykke, når hun oplever behov for inddragelse af skolens personale.

IMG_5980

2. - 3. klasse - opfølgning

Der er ikke planlagt undersøgelser for hele klassen på disse årgange.

Der tilbydes istedet opfølgning ved samtaler og undersøgelser af enkelte børn, som i de tidligere års kontakter har givet anledning dertil. I nogle situationer vil sundhedsplejersken selv tage initiativ til en opfølgning, således at der sker en rettidig opfølgning på barnets udvikling og trivsel i mellemtrinnet.

Sundhedsplejersken kan også tilbyde et hjemmebesøg til formålet.

4. klasse - undervisning

I 4.klasse er der tilbud til pigerne og drengen om forandringer i puberteten, hvor sundhedsplejersken tilbyder undervisning efter aftale med lærere.

Sundhedsplejersken målretter undervisningen efter elevernes behov for viden og vejledning i forhold til kroppens forandringer og fx personlig hygiejne, menstruation.

Der er særlig fokus på at eleverne får viden om hvordan kroppe er mangfoldige og forandres på forskellig vis i forbindelse med pubertet og at undervisningen ligger op til at eleverne oplever at det er rart, sjovt og trygt at tale med hinanden og sundhedsplejersken om krop og pubertet på et generelt plan.

IMG_5597

5. klasse - klasseundervisning om krop og pubertet

Sundhedsplejersken kommer med et oplæg om kroppens naturlige forandringer og følelser der følger med alderen.

Undervisningen ligger op til dialog omkring hvad der kendetegner puberteten og hvordan man tager hensyn til hinanden og er en god kammerat. Fokus er også på hvordan kroppe er mangfoldige og forandres på forskellig vis.

Der forklares om vigtigheden af en god personlig hygiejne og respekt for hinandens følelser og grænser. Det er især vigtigt at klassen får oplevelsen af, at der skal være plads til alle, at forskelligheder er en styrke for fællesskabet og alle har ret til et privatliv.

Kæresteforhold kommer ofte på banen, men der gives ikke undervisning i sex og prævention i 5.klasse.

6. klasse - sundhedssamtale

Sundhedsplejersken besøger først hele klassen hvor hun underviser i det brede og positive sundhedsbegreb så eleverne får anledning til at tænke over deres egen og andres sundhed. Her introduceres også til tilbuddet om individuelle samtaler og undersøgelser .

Efterfølgende indkaldes/ inviteres der til en sundhedssamtale, hvor barnet nu har en god alder til at kunne reflektere med en øget bevidsthed, omkring egen sundhed og muligheder for forandringer.

Der følges op på højde og vægt, samt synsprøve. Høreprøve gennemføres efter behov.

Der vil opstå mulighed for dialog om dilemmaer ved livsstil og derved spørgsmål omkring, hvad der fremmer sundhed eller øger risiko for sygdom eller dårlig trivsel.

Alle børn spørges til deres tanker om alkohol debut og rygning da dette er afgørende forhold for barnets sundhed og trivsel blandt andre børn, unge og voksne.

Sundhedsplejersken spørger ind til fritidsinteresser, venskaber, sport og aktivitetsniveau.

Det kan også handle mere eller mindre om pubertet og sundhedsplejersken udleverer pjecen ”teenageguiden” til alle i 6.klasse. Der opfordres til at følge det danske vaccinationsprogram med 12 års MFR vaccination for piger og drenge samt HPV (livmoderhlaskræft)vaccinen for piger

www.sundhedsstyrelsen.dk

Sundhedsplejersken har tilbud om flere samtaler hvis der skønnes behov fx hvis der er sket store forandringer i elevens trivsel. Der kan opstå henvisning til andre rådgivere eller konkret vejledning. Det kan f.eks. være omkring dårlig trivsel i klassen/skolen, helbredsændringer og sygdom, skilsmisse og dødsfald.

IMG_4446

7. klasse - opfølgning

I 7. klasse er der tilbud om opfølgning i åben konsultation som på de øvrige årgange.


Hvis barnet, forældre eller lærere ser behov for samtale om forhold, der er afgørende for barnets trivsel og sundhed på den nye skole, kan der rettes henvendelse pr. telefon. skolens intranet eller pr. mail.

8. klasse

Barnet ses til udskolingsundersøgelse i 8. klasse.