Forsikringer

71276506_2667695019948077_3277684638172053504_o___(1)

Skolens forsikring dækker privatansvar for elever i den tid, de er under skolens opsyn, når der ikke er tegnet privat ansvarsforsikring. Det vil sige, at forvolder et barn skade enten på skolens ting eller på en anden elevs ting, skal skaden anmeldes til det skadevoldende barns eller forældres ansvarsforsikring. Har eleven/forældrene ikke nogen ansvarsforsikring, går man tilbage til skolens erhvervsansvarsforsikring og anmelder skaden hertil.

Forældrene opfordres til at tegne en privat ulykkesforsikring på deres børn, således at man er dækket, hvis barnet kommer til skade, og der sker varig invaliditet.

Med hensyn til tandskade vil den akutte skade blive behandlet af den kommunale tandpleje. I tilfælde af en skade, der først kan behandles, når barnet er fuldt udvokset (18 år), vil der fra en privat etableret ulykkesforsikring blive hensat en erstatningssum til brug for evt. behandling efter det fyldte 18. år.