Handleplaner

Problemadfærd – og hvordan det håndteres på VESTBYEN

Udgangspunktet for al trivselsarbejde på VESTBYEN er at skabe trivselsstærke miljøer gennem anerkendelse, positive forventninger, tydelige rammer og gensidig respekt for hinanden. Målet er at styrke elevernes kompetencer og relationer for at forebygge adfærds- og trivselsproblematikker.

 

Niveau 1 – mindre problemadfærd:

 

 • Forstyrrer.
 • Uacceptabelt sprogbrug.
 • Ikke følger anvisninger.
 • Kommer for sent.
 • Ødelægger en leg.
 • Ødelægger andres ting.
 • Glemmer undervisningsrelevante ting.
 • Drilleri.

 

Handleplan:

 1. Her igangsættes en passende konsekvens, som den voksne selv kan effektuere.
 2. Den voksne vurderer, om andre skal inddrages alt efter problemadfærdens niveau. Det kan være teamkolleger, ressourcepersoner, ledelse, forældre eller andre.

 

 

Niveau 2 – større problemadfærd:

 

 • Grov løgn.
 • Pjæk.
 • Forlader skolen område uden tilladelse.
 • Hærværk.
 • Tyveri.

 

Handleplan:

 1. Ledelsen inddrages.
 2. Forældrene orienteres og inddrages i problemløsningen.
 3. Der igangsættes passende individuelle tiltag.
 4. Stor opmærksomhed på at finde den passende konsekvens for handlingen.
 5. Relevante medarbejdere informeres.
 6. Ledelsen vurderer, om problemadfærden giver anledning til en underretning.

  Niveau 3 – større problemadfærd med selvstændig handleplan:

  Se selvstændige handleplaner for: