Handleplaner VESTBYEN Friskole

Udgangspunktet for al trivselsarbejde på VESTBYEN er at skabe trivselsstærke miljøer gennem
anerkendelse, positive forventninger, tydelige rammer og gensidig respekt for hinanden. Målet er at styrke elevernes kompetencer og relationer for at forebygge adfærds- og trivselsproblematikker.

Herunder oplistes vores handleplaner indenfor forskellige områder.