Vores værdigrundlag

Skolens værdier er en vigtig del af det fundament, skolens arbejde bygger på. Formålet med skolens virke er at give vores børn læring for livet gennem de bedste forudsætninger, således de både er fagligt og socialt rustet, når de afslutter deres skolegang. Dagligdagen på VESTBYEN bygger på værdierne TRIVSEL, FAGLIGHED OG FÆLLESSKAB.

Trivsel

På VESTBYEN skaber vi trivselsstærke miljøer gennem anerkendelse, positive forventninger, tydelige rammer og gensidig respekt for hinanden. Trivsel en forudsætning for, at det enkelte barn kan lære og udvikle sig socialt. VESTBYEN skal være et sted, hvor der er tid og ro til fordybelse og tryghed for alle. Vi vil skabe et miljø, hvor vi ser alt det gode, børnene gør, og opmuntrer dem til at gøre endnu mere af det.

Faglighed

På VESTBYEN leverer vi et bredt og højt fagligt niveau indenfor humanistiske, naturvidenskabelige og praktisk/musiske fag. Undervisningen tilrettelægges således, at barnet udfordres og tilgodeses og samtidig indgår i et vigtigt fællesskab med de øvrige børn. Vi prioriterer en alsidig og varieret skoledag, som giver anledning til glæde og begejstring.

Fællesskab

På VESTBYEN indgår både børn, personale og forældre i et stort og nært fællesskab på tværs af skole, hjem og det omgivende samfund. Vi lægger vægt på omsorg for den enkelte i respekt for fællesskabet. Vi arbejder med den enkeltes forståelse for og evne til at indgå i fællesskabet. Det er udgangspunktet for et godt læringsmiljø.

Spørgsmål? Kontakt os!
image description
Martin Stærmose
Skoleleder
60584725 ms@vestbyenfriskole.dk Visitkort
image description
Lone Brødbæk
Viceskoleleder
60584726 lb@vestbyenfriskole.dk Visitkort