Vold og trusler mod ansatte

Handleplan

 

Målsætning:

At børn og personale oplever VESTBYEN Friskole som en tryg institution, hvor vold og trusler ikke accepteres.

At alle tilfælde af vold og trusler bliver taget alvorligt, og man derfor som barn, forældre eller personale vil opleve, at der straks bliver reageret ved tilfælde af vold eller trusler.

Erstatning:

Der skal indenfor 72 timer tages stilling til, hvorvidt episoden skal eller ikke skal politianmeldes, hvis den skadesramte skal have mulighed for at få erstatning efter voldsofferloven.