Rygning/alkohol/stoffer

Politikker på VESTBYEN Friskole for rygning, alkohol og rusmidler

Rygepolitik

VESTBYEN er en røgfri skole.

Rygeforbuddet gælder for alle skolens områder, og det gælder for alle, der færdes på skolen. Dvs. børn og unge, ansatte på skolen herunder vikarer m.v. samt forældre og alle andre, der opholder sig på skolens område i åbningstiden.

Rygeforbuddet indendørs omfatter også alle personer, der opholder sig på skolen mv. uden for dens normale åbningstid, f.eks. fordi skolens lokaler benyttes til andre formål.

 

Alkoholpolitik

Elever må ikke drikke alkohol, alkoholsodavand o. lign på VESTBYEN.

Forbuddet gælder også i forbindelse med udflugter, overnatningsture, skolerejser m.m.

Der er alkoholforbud for alle, der færdes på VESTBYENs område i skoletiden. Dvs. børn og unge, ansatte på skolen herunder vikarer m.v. samt forældre og alle andre, der opholder sig på skolen i undervisningstiden. Skolefester og andre elevarrangementer afholdes uden alkohol.

  

Rusmiddelpolitik

Omgang med og indtagelse af enhver form for rusmidler er uforeneligt med VESTBYENs virke.

Det er derfor ikke tilladt at indtage, besidde, medbringe, sælge eller købe rusmidler på skolens område i og uden for skoletiden, herunder medregnes arrangementer ud af huset såsom ekskursioner, overnatningsture, skolerejser m.m.