Ledige pladser

23. februar 2019

På hele skolen er tre ledige pladser tilbage fordelt således:
Én plads i førskolen, én plads på 0. årgang og én plads i 1. klasse.
På de øvrige årgange kan man altid komme på venteliste.
Kontakt os gerne, hvis I vil høre mere.