Krænkende brug af mobil eller IT-udstyr

Regler for brug af mobil, tablet og computer

VESTBYEN er mobilfri skole, og derfor er mobiltelefonerne gemt væk enten i tasken eller i et skab i klasseværelset. Dette gælder hele skoledagen, dvs. i timerne, i pauserne og i SFO-tiden.

Vi ønsker, at vores elever bliver bevidste i brugen af mobiltelefoner, IT og bruger det som et redskab, og ikke som en erstatning for det sociale fællesskab, der er på skolen. Vi vil derfor gerne, at børnene er aktive sammen i skoletiden UDEN mobiltelefon. 

Computere, mobiltelefoner og tablets må som udgangspunkt kun bruges i timerne i forbindelse med undervisningen eller i SFO’en efter personalets anvisning. IT-værktøjerne ses som et redskab, der understøtter fagligheden.

Det er kun tilladt at optage billeder eller video af elever eller ansatte på skolen, hvis man har fået tilladelse af personen/personerne på billedet eller videoen.