Mobning

Antimobbestrategi og handleplan ved mobning

VESTBYEN's forståelse af mobning:

Mobning forstås som uhensigtsmæssige og skadelige mønstre i en gruppedynamik. Det kan forekomme ved:

-        Systematisk udelukkelse fra fællesskabet.

-        Grænseoverskridende handlinger (verbale, nonverbale og fysiske).

-        Forfølgende og ignorerende adfærd.

-        Direkte/indirekte, aktive/passive, synlige/usynlige handlinger.

 

Digital mobning:

Det er vigtigt at have for øje, at mobning også foregår over de digitale medier. Digitale medier er en nem og tilgængelig måde at have kontakt med hinanden. Det kan være svært at forstå og gennemskue konsekvenserne af handlinger på de sociale medier. Begrebet digital mobning dækker over krænkende og nedværdigende handlinger, som børn og unge udsættes for gennem sociale medier, hvor de har kontakt med andre unge, og hvor handlingerne systematisk er rettet mod én eller flere personer.

 

Forebyggende indsats:

En tidlig og systematiseret indsats mod mobning er den bedste tilgang til at minimere mobning og dermed have de bedste forudsætninger for trivsel på skolen. Det er alene de voksnes ansvar at stoppe mobning!

Vi arbejder på at skabe en kultur, hvor forskelligheder værdsættes, fagligt og socialt.